Du treffer meg her:

2019

9.–11. november, kurs og behandling, Færøyene

13. november, foredrag, Drammen

30. november–1. desember, kurs, Stavanger

14.–15. desember, behandling, München/Ingolstadt, Tyskland

 

2020

9.–10. januar, behandling, Dronningmølle, Danmark

14.–16. januar, licence trener møte, Danmark

22. januar, foredrag, Drammen

7.–10. februar, kurs og behandling, Færøyene

24.–25. februar, foredrag og behandling, Stockholm, Sverige

29. februar–1. mars, kurs, Bergen

7.–8. mars, kurs, Stavanger

11. mars, foredrag, Drammen

14.–15. mars, foredrag og behandling, Holland

19.–20. mars, behandling, Dronningmølle, Danmark

21.–22. mars, kurs og behandling, Tyskland

28.–29. mars, kurs, Bodø

1.–2. april, behandling, Finland

11.–13. april, videreutdanning, England

27.–29. april, foredrag og behandling, Stockholm, Sverige

2.–4. mai, kurs og behandling, Færøyene

9.–10. mai, behandling, München/Ingolstadt, Tyskland

14.–17. mai, videreutdanning Wien

23.–24. mai, kurs, Granvin

30.–31. mai, kurs Stavanger

5. juni, foredrag, Fair to the Horse, Danmark

6.–7. juni, kurs, Bodø

13.–14. juni, Bent kurs, Drammen

18.–19. juni, behandling, Dronningmølle, Danmark

26.–28. juni, Fair to the Horse, Sverige

6.–7. juli, behandling, Graz, Østerrike

18.–19. juli, kurs, Granvin

1.–2. august, kurs, Bergen

5.–8. august, sommerakademi for ridderskapet, Danmark

15.-16. august, Christofer og Rebecca kurs, Drammen

21.–22. august, behandling, Dronningmølle, Danmark

29.–30. august, kurs, Granvin

5.–6. september, kurs, Stavanger

19.–20. september, foredrag/workshop, Tjekkia

10.–11. oktober, kurs, Bergen

7.–9. november, kurs og behandling, Færøyene

19.–20. november, behandling, Dronningmølle, Danmark

28.–29. november, kurs, Stavanger

Kontakt meg: