Kalender

Du treffer meg her:

2019
9.–11. november, kurs og behandling, Færøyene
13. november, foredrag, Drammen
30. november–1. desember, kurs, Stavanger
14.–15. desember, behandling, München/Ingolstadt, Tyskland
 
2020
9.–10. januar, behandling, Dronningmølle, Danmark
14.–16. januar, licence trener møte, Danmark
22. januar, foredrag, Drammen
7.–10. februar, kurs og behandling, Færøyene
24.–25. februar, foredrag og behandling, Stockholm, Sverige
29. februar–1. mars, kurs, Bergen
7.–8. mars, kurs, Stavanger
11. mars, foredrag, Drammen
14.–15. mars, foredrag og behandling, Holland
19.–20. mars, behandling, Dronningmølle, Danmark
21.–22. mars, kurs og behandling, Tyskland
28.–29. mars, kurs, Bodø
1.–2. april, behandling, Finland
11.–13. april, videreutdanning, England
27.–29. april, foredrag og behandling, Stockholm, Sverige
2.–4. mai, kurs og behandling, Færøyene
9.–10. mai, behandling, München/Ingolstadt, Tyskland
14.–17. mai, videreutdanning Wien
23.–24. mai, kurs, Granvin
30.–31. mai, kurs Stavanger
5. juni, foredrag, Fair to the Horse, Danmark
6.–7. juni, kurs, Bodø
13.–14. juni, Bent kurs, Drammen
18.–19. juni, behandling, Dronningmølle, Danmark
26.–28. juni, Fair to the Horse, Sverige
6.–7. juli, behandling, Graz, Østerrike
18.–19. juli, kurs, Granvin
1.–2. august, kurs, Bergen
5.–8. august, sommerakademi for ridderskapet, Danmark
15.-16. august, Christofer og Rebecca kurs, Drammen
21.–22. august, behandling, Dronningmølle, Danmark
29.–30. august, kurs, Granvin
5.–6. september, kurs, Stavanger
19.–20. september, foredrag/workshop, Tjekkia
10.–11. oktober, kurs, Bergen
7.–9. november, kurs og behandling, Færøyene
19.–20. november, behandling, Dronningmølle, Danmark
28.–29. november, kurs, Stavanger