Behandlinger

Jeg tilbyr følgende behandlingstyper på hest: Osteopati, kraniosakral terapi, kinesiologi, bindevevsbehandling, laser, akupunktur, massasje. All behandling tilpasses hestens individuelle behov.

Kraniosakral terapi

Kraniosakralterapi er en behandlingsform som balanserer muskel- og skjelettsystemet i kroppen. Ved hjelp av mild manipulasjon jobber en med suturene (leddene) mellom knoklene i hodet og med korsbenet. Mange hester sliter med spenninger i hodet og det kan ha stor innvirkning på resten av kroppen.

Osteopati

Ordet osteopati betyr beinlidelser og handler om behandling av både fysiske og mentale sykdommer gjennom å normalisere kroppens struktur og funksjon.

Gjennom osteopatisk behandling holdes kroppens kommunikasjon med hjernen åpen, og forstyrrelser i sirkulasjonen av blod og andre væsker forebygges.Osteopatiens prinsipper er at kroppen strever etter selvhelbredelse og selvregulering, gjennom et komplisert balansesystem, og at kroppen fungerer som en enhet hvor struktur (anatomi) og funksjon er gjensidig avhengig av hverandre. En god helsetilstand eksisterer så lenge sirkulasjon av blod og andre kroppsvæsker er normal og vi har en velfungerende nerveaktivitet.

Kinesiologi

Kinesiologi er en muskeltest som går på nervesystemet til lokalisering av dysfunksjoner i kroppen.

Bindevevs-behandling

Bindevev også kalt fascia er det ”myke skjelettet” i kroppen som er mellom alle deler av kroppen fra skjelett, muskler, organer og celler. Fascia finnes i kjeder i kroppen og har til oppgave å sørge for at feks muskler sklir lett over hverandre og væske og nervesignaler overføres gjennom bindevevet. Bindevevet har en stor rolle i kroppen og restriksjoner i bindevevet fører til nedsatt bevegelighet. Ved løsgjøring av bindevev forbedres bevegeligheten i bindevevet og dermed i hele kroppen.

Akupunktur

Gjennom akupunktur aktiveres kroppens egne selvhelbredende krefter ved stimulering av bestemte akupunkturpunkter på kroppen. Kroppen har forskjellige energibaner, meridianer, som følger blodårene. Meridianene har navn etter de organene de stimulerer/regulerer, og forbinder akupunkturpunktene i huden med disse.Akupunkturpunkter kan stimuleres ved bruk av nåler, laser, dermojet, massasje o.s.v. OBS! Det er 96 timers karenstid på akupunkturbehandling!Jeg bruker pulsdiagnose for å finne underskudd i kroppens prosesser og behandler deretter.

Laser

Laser er en av de behandlingsformene det er forsket veldig mye på, og som har dokumentert effekt.
Laser virker både smertelindrende, antiinflammatorisk og antiødemisk og får kroppens celler til å jobbe bedre ved å hjelpe stoffskiftet i cellene. Laser kan med fordel brukes på for eksempel sår som ikke gror, seneskader, ligamentskader, ikke-infeksiøse betennelsestilstander i bløtvevet og som smertelindring o.s.v. OBS! Det er 96 timers karenstid på laserbehandling! Jeg tilbyr laserbehandling med Mphi Vet laser som er en LLLT-laser som brukes til å stimulere cellefunksjonen. Min laser kan stilles inn nøyaktig med styrke og frekvens (antall ganger laserlyset pulserer per sekund) og joule (mengde), samt ulike bølgelengder.

Massasje

Massasje er en berøringsteknikk som har mange positive effekter på hest. Sirkulasjonen og elastisiteten i muskler og sener øker, det samme gjør stoffskifte i hud- og talgkjertler. Massasje kan virke smertelindrende og påvirker nervesystemet så stress dempes. Samtidig kan massasje hjelpe hesten til å komme seg raskere etter hard trening.Behandling med massasje kan brukes både forebyggende mot skader og rehabiliterende etter skader.Dette kan sammenliknes med det en fysioterapeut utfører på mennesker.