Akademisk ridekunst

For meg er den akademisk ridekunsten en livslang utdanning og min lidenskap.

Den akademiske ridekunsten er basert på kunnskap fra de gamle ridemestrene, bl.a. Xenophon (400 år f.Kr.), Pluvinel (1624), Guériniére (1733) og Steinbrecht (1886).Tidligerer fantes rideakademier hvor ryttere og hester ble utdannet og skolerte innen ridekunsten.

Bent Branderup

Bent Branderup har studert de gamle mestrene i mange år og formidler denne ridekunst under navnet akademisk ridekunst. I den akademiske ridekunsten vektlegges hestens grunnutdanning som man gjorde tidligere på rideakademiene og forståelse av hesten sin biomekanikk.

Bent Branderup var elev ved Escuela Andaluza del Arte Equestre i Spania. Senere utdannet han seg hos Nuño Oliveira i Portugal og hos Egon von Neindorff i Tyskland. I dag bor Bent Branderup i Danmark og utdanner hester og ryttere i hele Europa.Bent Branderup har skapt Ridderskapet (The Knighthood of the Academic Art of Riding) sammen med Egon von Neindorf for å spre kunnskapen om hestens utdanning.

For å bli medlem av Ridderskapet må man bestå longe-groundworktest og væpnerprøven. Siden kan man utdanne seg videre til ridderprøve og ulike ringprøver (piaff prøve, passage prøve, galopp prøve, terré a terré prøve, levade prøve, croupade & ballotade/capriole prøve) samt mesterprøve.Du kan lese mer om Ridderskapet på knighthoodoftheacademicartofriding.eu

Som akademisk rytter studerer man hesten sin biomekanikk nøye og lærer hvordan man utdanner hesten etter den akademiske utdanningstrappen så dressuren er til for hesten – både fysisk og psykisk. Man utdanner både seg selv og hesten gjennom groundwork, handwork, longering og ridning. På denne måten bygger man opp hesten ut fra dens individuelle behov, hvilket gjør at treningen er velegnet for alle typer hester, både som utdanning og rehabilitering.

For meg er den akademisk ridekunsten en livslang utdanning og min lidenskap.

«The Academic Art of Riding is for me a positive way to develop and build up the horse both – mentally and physically with focus on the biomechanic, that fits to my holistic beliefs.”

Jeg er lisensiert Bent Branderup® Trainer.

.